Идвајамо Србија

ВОЗАЧИ, ОВО СУ НОВИ ПРОПИСИ О РЕГИСТРАЦИЈИ ВОЗИЛА: Голф 2 и ове аутомобиле нећете моћи да региструјете

Регистрацију возила обављају станице за технички преглед возила овлашћене законом којим се уређује сигурност саобраћаја на улицама, а према регистрацијском подручју у којем власник возила има пребивалиште, боравиште, привремени или стални боравак или седиште односно у којем корисник има пребивалиште, боравиште, привремени или стални боравак или седиште.

Регистрацију возила може обавити и станица за технички преглед возила која се налази ван регистрацијског подручја у ком власник возила има пребивалиште, боравиште, привремени или стални боравак, али с ознаком регистрацијског подручја у којем власник односно корисник, најмопримац или поднајмопримац возила, имају пребивалиште, боравиште, привремени или стални боравак у року до 30 дана од дана подношења захева за регистрацију возила, обзиром да се требају наручити регистарске таблице с ознаком другог регистрацијског подручја.

ОСИМ РЕГИСТРАЦИЈЕ ВОЗИЛА, СТАНИЦЕ ЗА ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ВОЗИЛА ОБАВЉАЈУ И СЉЕДЕЋЕ ПОСЛОВЕ:

Продужење важења дозволе,

Одјава возила (Изјава о месту чувања возила),

Издавање покусних плочица грађанима (Образац захтјева за издавање покусних таблица),

Издавање страних таблица

Издавање потврда и уверења о возилима и власницима возила из евиденције регистрованих и означених возила, евиденције извозних плочица, осим потврда и уверења из евиденције регистрираних и означених возила која се издају складно Извршном закону,

У ПОЛИЦИЈСКИМ УПРАВАМА ОДНОСНО ПОЛИЦИЈСКИМ СТАНИЦАМА И ДАЉЕ ЋЕ СЕ ОБАВЉАТИ СЛЕДЕЋИ ПОСЛОВИ У ВЕЗИ РЕГИСТРАЦИЈЕ ВОЗИЛА:

Упис и брисање мера ограниченог располагања возилом ради уписа судског или јавнобежничког осигурања

након брисања мере и позив ради евидентирања одјаве у прометној дозволи,

Евидентирање нестанка прометних исправа – објава,

Издавање налога за утискивање броја шасије,

Издавање уверења о власништву возила по Овршном закону због покретања оврхе,

Преузимање регистарских плочица одузетих у промету,

Издавање преносивих плочица правним особама и физичким особама обртницима темељем решења Министарства унутарњих послова.

Наводи се да Голф 2 неће моћи да се региструје, као и аутомобили старији од 2002. године јер су ти аутомобили стари и за отпад су јер угрожавају сигурност у саобраћају.

 

Извор: Еспресо.рс

СРБИЈА

РУСИЈА

ПРАВОСЛАВЉЕ