Idvajamo Pravoslavlje

Da vam od Mitrovdana na bolje krene, izgovorite ovu MOLITVU SVETOM DIMITRIJU (VIDEO)

Molitva svetom velikomučeniku DIMITRIJU MIROTOČCU

Foto: Jutjub

Sveti i slavni Velikomučeniče Hristov Dimitrije, brzi pomoćniče i topli zastupniče za one koji ti sa verom pritiču.

Predstojeći Nebeskom Caru, a pošto imaš slobodu, umoli Ga da nam podari oproštaj grehova i da nas izbavi od pomora smrtonosnih rana, zemljotresa, poplava, požara, tajnih ubica i večne smrti u adu. Moli Njegovu blagost da se smiluje na ovaj grad (ili selo) i na ovu svetu obitelj, na sve pravoslavne hrišćane koji iskreno ljube svog Gospoda.

Izmoli kod Cara nad carevima pobedu nad vidljivim i nevidljivim neprijateljima rodu našem, svim pravoslavnim hrišćanima i svakoj duši hrišćanskoj koja se u Njega nada.

Još Ga umoli za mir celom svetu, da nas milostivo poštedi rata kojim On kažnjava neposlušni rod ljudski, da obnovi plamen vere u narodu srpskom, da ne nestane ime među narodima, da se molitvama tvojim i svetog i milog nam molitvenika Oca Save i Prepodobnog Simeona opomene nas; da onima koji su u veri doda snage da istraju, kolebljivce da vrati na pravi put spasenja, makar i kroz privremene kazne i stradanja, da se duša spase u dan Suda;

da pokrene smrdljivu baru naše neraskajanosti;

da nam podari plač i suze i žalost što vodi u pokajanje i kajanje, da se otreznimo od zlih dela naših, da se odreknemo zlih i sramnih dela, da se obučemo u sva oružja svetlosti, da nam ne dosadi dobro činiti, da zasvetli naše pred ljudima, da se utvrdimo u blagočešću;

i svima nama koji te molitveno prizivamo i poštujemo da podari trpljenje, smirenje, ljubav, milosrđe i iznad svega blagodatno ukrepljenje za dobra dela, da bismo proveli ostatak života ugađajući Vladici Hristu i čineći ovde dobra dela da bismo tvojim molitvama nasledili Carstvo nebesko i da Njega tamo slavimo sa Ocem i Duhom Svetim, istinitoga Boga našega, sada i uvek i u vekove vekova.

Amin.

Izvor: Srbija javlja

loading...
Loading...