Спорт

Пала одлука, гради се Национални стадион: Сад је позната и локација!

Рок за израду Нацрта Просторног плана је девет месеци

Национални стадион, на којем би се убудуће играле утакмице фудбалске репрезентације Србије, налазиће се у Сурчину, потврђено је најновијом Одлуком Владе о изради Просторног плана посебне намене.

Рок за израду Нацрта Просторног плана је девет месеци, а његова оквирна граница обухвата део катастарске општине Сурчин.

За израду плана, који ће садржати детаљну разраду, као и правила уређења, грађења и коришћења овог подручја, биће издвојено 23.600.00 динара.

План ће се заснивати на “планској, студијској, техничкој и другој документацији, резултатима досадашњих истраживања и важећим документима”.

– Визија и дугорочни циљ развоја и доношења Просторног плана јесте реализација Националног фудбалског стадиона који би био мултифункцоналног карактера и омогућавао организовање међународних утакмица највишег значаја – стоји у овој одлуци и истиче се да би овај стадион требало да буде од стратешког значаја за развој спорта и спортске инфраструктуре.

Носилац израде Просторног плана дужан је да обезбеди прибављање мишљења, услова и сагласности надлежних органа и организација прописаних законом, као и да обезбеди сарадњу и усаглашавање ставова са свим релевантним субјектима планирања.

Нацрт Просторног плана биће изложен на јавни увид у трајању од 30 дана у седишту јединице локалне самоуправе која је у обухвату Просторног плана.

 

Извор: Telegraf.rs

Loading...